خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۹ماهگی امیرعباس

سلام عزیزدل مامان امروز۶شهریوره وتو۱۰روزه که واردنه ماه شدی.جگرمامانی یه دندونه دیگتم دراومده وهمگی وقتی شیطونی می کنی بهت میگن دودندونی.جوجه ی مامان ایقدشیطون شدی که بعضی مواقع نمی تونم چطورباهات رفتارکنم.همه ی گلای زیرزیرتلویزویونی روشکوندی.همه ی گلاروازریشه درآوردی.صبح که ازخواب بیدارمیشی همش اینوروانورمی پری تاشب بشه.دستاتومی گیری مبلاقشنگ بلندمیشی.فدات بشم قلب مامان.بعضی مواقع ازشیطونی که می کنی دلم برات ضعف میره.راسی روزعیدقربان رفتیم لامردخونه آقاجون مادرجون.کلی ذوقت کردن.کلی سوغاتی گیرت اومد.چن روزموندیم وبرگشتیم.حالام آماده میشم بریم مشهدپابوس آقام امام رضا.باردومه که داری میری مشهد.زمانی که توشکم مامان بودی وحالام که نه ماهته.فد...
6 شهريور 1397