خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۱۲ماهگی امیرعباس

سلام نوگل زندگی من عزیزدردونه ی مامان وبابا۱۲ماهگیت مبارکـــــــــ قشنگم اونقدتواین ماه نازوشیطون شدی که وقتی جایی میری همگی جای خالیتوحس می کنن.عمه محبوبه نامزدکرده.دیشبم باعمه رفتیم عروسی.همینکه واردشدیم اول ترسیدی محکم چسبیدی به عمه.امایواش یواش بازدن اورکسته خودتوتکون میدادی .خدافقط می خواستم بخورمت.خلاصه یواش داری بزرگ میشی ومنم منتظرم که کی میرسه که دامادت کنم . ...
1 آذر 1397