خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

۵ماهگی امیرعباسم

سلام نوگل زندگی من خوشحالم ازاینکه واردپنج ماهگی شدی وکلی ذوقت می کنیم که بزرگترشدی.قربون شکل ماهت برم امیدزندگی ما.آرزودارم هرچی زودتربزرگ بشی.دیروز باباباعلی رفتیم شیرازوتوتوبغل باباجونت کلی رانندگی کردی وکلی من ذوقت می کردم.راسی امیرباباتازه زبونم بازکرده همش میگی ای ای یعنی علی علی.بشم فدای علی گفتنت
8 ارديبهشت 1397
1