خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

تولدبابایی

سلام امیرعباس گلم امروز۴فروردین سال ۹۷تولدباباعلی بود.عصری رفتیم خونه عمه شیرین بابا علی روسوپرایزکردیم و یه جشن تولدتوپ برابر بازی گرفتیم.ان شاالله بابایی صدساله بشه وهرساله منوتوبراش جشن بگیریم . ...
4 فروردين 1397

تولدبابایی

سلام امیرعباس گلم امروز۴فروردین سال ۹۷تولدباباعلی بود.عصری رفتیم خونه عمه شیرین بابا علی روسوپرایزکردیم و یه جشن تولدتوپ برابر بازی گرفتیم.ان شاالله بابایی صدساله بشه وهرساله منوتوبراش جشن بگیریم .
4 فروردين 1397
1