خاطرات زندگی نی نی خوش قدمم

آمپول دوماهگی نوگل زندگیم

سلام نوگل زندگیم فردا۲۶ بهمن ماه دوماهگی امیرعباسم تموم میشه وبه امید خدای رحمان وارد سه ماهگی میشه.ازترس فردا دلم می لرزه.خدایابه حرمت محمدوآلش امیرعباسم آمپولی که میزنه دردش نگیره که من تحمل دردوناراحتیش ندارم.ازبهداشت زنگ زدن که قطره آستامینوفن با خودت بیا چون بچت ای می کنه.خدانکنه امیرعباسم تب کنه.دردوبلاش بخوره توسرخودم. ...
24 بهمن 1396

آمپول دوماهگی نوگل زندگیم

سلام نوگل زندگیم فردا۲۶ بهمن ماه دوماهگی امیرعباسم تموم میشه وبه امید خدای رحمان وارد سه ماهگی میشه.ازترس فردا دلم می لرزه.خدایابه حرمت محمدوآلش امیرعباسم آمپولی که میزنه دردش نگیره که من تحمل دردوناراحتیش ندارم.ازبهداشت زنگ زدن که قطره آستامینوفن با خودت بیا چون بچت ای می کنه.خدانکنه امیرعباسم تب کنه.دردوبلاش بخوره توسرخودم.
24 بهمن 1396

پنجاه روزه ی امیرعباسم

سلام نوگل زندگیم امیرعباسم زمینی شدنت مبارک باشه مامانم.امروزکه اومدم وبلاگتوشروع کردم دقیقاپنجاه و سه روزاززمینی شدنت می گذره.ببخش مامانم که تو این مدت نتونستم بیام وقایع زندگیمونوباتویادداشت کنم تووبلاگت.بخاطرسری مشکلات گرفتاری بود خوش قدمم.جگرطلام روزبه روز شیرینتروزیباترمیشی.خنده هات دیوونمون میکنه.هرروز که از خواب نازت بیدار میشی اولش برام می خندی بعدش مامان بهت سلام میده .هرروزروزمونو با یه سوره از قرآن شروع می کنیم.آخه آرزومه که حافظ قرآنت کنم.امیرعباسم بهترازجانم اگه تا اون موقع عمر من وفانکردخودت سعی کن قرآن روسرلوحه ی زندگیت قرار بدی که قرآن همیشه حافظ جانت باشه مامانم.
18 بهمن 1396
1